چگونه انگیزه کاری از دست رفته را بازیابیم!

برای من کار کردن بی شوق مثل مرگ می‌مونه. در طول مسیر کاریم جابه‌جایی‌های شغلی که داشته‌ام اغلب به دلیل ایجاد بی‌انگیزگی در شرکت مربوطه بوده. هم اکنون که بعد از 18 سال رزومه شغلیم رو مرور می‌کنم بعضا به فکر فرو می‌رم و دائم با خودم موارد و فرود و نشیب‌هایی که در طول دوره کاریم داشته‌ام رو بررسی می‌کنم. در همین راستا دارم یه بیوگرافی شغلی از خودم تهیه می‌کنم که به زودی همینجا منتشر می‌کنم. در ابتدا قرار بود این بیوگرافی رو قبل از این مطلب ارائه کنم چون مطمئنا بسیاری از اتفاقات در مسیر شغلی می‌تونه به بی‌انگیزگی منجر بشه ولی بعد به این نتیجه رسیدم که شاید ارائه راهکار در گام اول موثرتر باشه و بعدترکه افراد انگیزه از دست رفته‌شون رو احیاء کردند اونموقع با مطالعه بیوگرافی به نقاط مشترک بی‌انگیزگی‌ها پی ببرند و عمق ماجرا رو درک کرده و مسائل رو با مال خودشون مقایسه کنند. شاید اونجوری به این نتیجه برسند که خیلی هم در تجربه‌شون تنها نبودند و تصمیم بگیرند به جای تمرکز بر گذشته و تحلیل مسائل پیش آمده، بر هم‌اکنون و حل مسائل متمرکز باشند.