پرواز

دلم پرواز می خواهد

دلم رفتن از این دنیای رازآلود می خواهد

به غربت بِه، که در این خاک خواب آلود

دلم هجران بی آغاز می‌خواهد

اگرچه گُنگ و مدهوشم

ولی اما دلم، اندکی بیدار می خواهد

برای زنده بودن بی دلیلم لیک

دلم سر زندگی، از نوع جاویدانه می خواهد

پر وبالم شکسته اندراین طوفان

دلم اوجی فرای گَردوخاک واین بیداد می خواهد

قفس حَصریست با دیوارهایی چه ناپیدا

دلم آزادی ازاین قفس، اما چه بی پروا می خواهد

به دنیایی چُنین ،بر فرض، درب این قفس هم باز

چه سود، اما دلم وقتی، اسارت در هوای باز می خواهد