راهکار سه برای زندگی شاد

راهکار سه برای زندگی شاد:
خلق انگیزه‌هایی فارغ از نتایج دستیابی به آن‌ها
ما برای شروع هر کاری نیاز به انگیزه داریم. انگیزه یه جور میل درونیه که باعث تقویت قدرت اراده برای انجام کارها می‌شه. یکی از مفاهیمی که در اغلب افراد به جای انگیزه به کار گرفته می‌شه هدفه. هدف از انگیزه بسیار متفاوته. اگه بخواهیم هدف رو در یک جمله خیلی کوتاه تعریف کنیم؛ منظور انجام کاری برای رسیدن به یک نتیجه مشخصه. نتیجه مشخص از انجام کاری اسمش هدفه. ولی انگیزه کمی متفاوت‌تره، انگیزه یعنی میل و شوق درونی برای انجام کاری. با این تعریف ذاتا انگیزه به نتایج امور وصل نیست. یعنی من هر روز می‌تونم یه کار تکراری رو بدون به دست آوردن نتیجه خاصی ولی با انگیزه انجام بدم.
بنابراین اگه سعی کنیم کارهای متداول روزانه، حتی اون‌هایی که خیلی تکراری و شاید کسل کننده‌اند رو به انگیزه‌های درونی گره بزنیم باعث می‌شه اون کارها رو راحت‌تر انجام بدیم و انجامش برامون لذت‌بخش باشه.
هرچی انگیزه‌های درونی که انجام کارها به اون منوطه، انگیزه‌هایی مستقل از نتایج انجام کار باشه همونقدر احساس رضایت خاطر بیشتری رو تجربه خواهیم کرد.