درود بر شما
بله یک مهندس برنامه نویس قطعا کد زن باقی نخواهد ماند اما بی شک برنامه‌ریز و برنامه‌نویس ذهن خود و اطرافیان و محیط کار مبدل خواهد شد..
در این خصوص هم کاملا موافق و مروج این دیدگاه هستم که “کاری که منجر به درآمدزایی نشه کار محسوب نمی‌شه، کار می‎‌بایست سرگرم کننده، شوق‌آور و ایمن باشه. “اصولا عشق نوعی بیانیه جاودانگی است، “