کلوتی

کلوتی

نمی‌دونم برای شما هم پیش اومده یا نه؟! من اینجوریم که وقتی فکرم می‌ره سمتی بیشتر مسائل و رخدادهای دور و برم حتی خواب‌هام رو…