بهاره

بهاره

وقتی حرف از بهار می‌شه کلی زیبایی تو ذهن آدم زنده می‌شه… شکوفه‌های صورتی رنگ درخت گیلاس، عطر خوش اقاقیا، نسیم خنک نوازشگر، شبنم روی…