تختی

تختی

حواسمان باشد اوج که می‌گیریم، همچنان بالا را نگاه کنیم و دلمان خوش نباشد به تشویق‌ها و ولوله مردمان برایمان که شاید هم ‌اینان باشند…

انسانیت

انسانیت

داعش‌، هیتلر، بن‌لادن، استالین و … هیچ‌یک از آسمان به زمین نیامده‌اند همه از نسل آدم بوده‌اند فقط انتخاب کرده‌اند که قابیل باشند… شاید هم…