تختی

تختی

حواسمان باشد اوج که می‌گیریم، همچنان بالا را نگاه کنیم و دلمان خوش نباشد به تشویق‌ها و ولوله مردمان برایمان که شاید هم ‌اینان باشند…

انسانیت

انسانیت

داعش‌، هیتلر، بن‌لادن، استالین و … هیچ‌یک از آسمان به زمین نیامده‌اند همه از نسل آدم بوده‌اند فقط انتخاب کرده‌اند که قابیل باشند… شاید هم…

یلدا

یلدا

دقیقه‌ای بیشتر دیدن تو حضور شیرینی است که جانم طلب می‌کندو من این را مدیون طولانی‌ترین شب سالم مبارکم باد یلدایی‌ترین دلخوشی شبانه‌ام قلم بر…

زخم

زخم

خواستم پنهان شوم از چشم زخم روزگار ناگهان رسواترین افسانه عالم شدم هرچه کوشیدم به انکار و نبود باورش بیشتر حیران‌ترین انسان سرگردان شدم خواب…