راهکار هشت برای زندگی شاد

راهکار هشت برای زندگی شاد:
تعهد به حفظ صحت روانی
این روزها خیلی سخت شده که بتوانیم روحیه خودمان را حفظ کنیم. به نظر فشارهای محیطی در زندگی همگی زیاد‌ شده؛ بیماری زلزله، سیل، رکود اقتصادی، بیکاری و خیلی غول های روانی دیگه که سعی دارند ما را از پا در بیاورند. تا بوده زندگی همین بوده است. اصلا اینجوری نیست که این موارد وجود نداشته‌اند فقط ممکنه در مقطع کنونی فاصله زمانی اعمال فشار توسط این غولها افزایش پیدا کرده و این باعث شده ظرفیت تحمل روانی ما کاهش پیدا کند. یکی از تکنیک‌های مقابله اینکه خودمون را در معرض ایجاد افکاری که باعث میشه بیشتر راجع به این غول ها نگران بشیم، قرار ندهیم؛ مثلاً اخبار را کم دنبال کنیم، مسلماً خبرها به طریقی به گوش ما خواهد رسید. با افرادی که ایجاد استرس و اضطراب می کنند کمتر معاشرت کنیم.
فارغ از افرادی که در اطرافمون هستند که شاید برخی جزو نزدیک‌ترین افراد هم باشند و حتی باهاشون هم خونه باشیم، سعی کنیم فضای امن ذهنی شخصی خودمون رو به وجود بیاریم و اجازه ندهیم که افکار سایرین در ذهن ما نفوذ پیدا کنه. حتماً فرد امینی از نزدیکان و آشنایان رو برای درد دل و گفتن حرف‌های دلمون پیدا کنیم که بتونیم گاهی که دلمون میگیره بدون دغدغه باهاش صحبت کنیم هرچند که ممکنه پیدا کردن چنین فردی این روزها خودش دغدغه شده باشه ولی سخت نگیریم اگه بگردیم حتما شخصی پیدا میشه. همه ما انسانها به تعلق خاطر نیاز داریم، به ارتباطات نیاز داریم، پس سعی کنیم همیشه ارتباط منظمی را با خانواده، اقوام و دوستان حفظ کنیم حتی اگه بسیاری از موارد اخلاقی را در موردشون دوست نداریم.