انسانیت

داعش‌، هیتلر، بن‌لادن، استالین و …
هیچ‌یک از آسمان به زمین نیامده‌اند همه از نسل آدم بوده‌اند
فقط انتخاب کرده‌اند که قابیل باشند…
شاید هم هابیل به آن‌ها اجازه قابیل بودن را داده است
هابیل، قابیل، اصلا چه فرقی می‌کند که هر دو از یک نسل باشند؟!
وقتی که ریشه انسانیت را بخشکانی خیلی فرقی ندارد
که اصل و ریشه‌ات را از کجا گرفته‌ای، به هرحال ناآدمی بیش نیستی